O ansamblu

Zagrebački folklorni ansambl

Od samog osnutka u svibnju 1945. ZFA (tada OKUD "Joža Vlahović") se posvetio izvođenju umjetnički oblikovanog folklora određenih sela ili područja. Izbjegnuti su svi spektakularni elementi i stilizirano izvođenje. Temelje takvog pristupa postavio je prvi umjetnički voditelj i koreograf prof. Zvonimir Ljevaković koji je isključivo od plesača i svirača ZFA 1949. osnovao Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" (tada Zbor narodnih plesova i pjesama). Jedan od osnivača ansambla i nasljednik prof. Zvonimira Ljevakovića na poziciji umjetničkog voditelja i koreografa dr. sc. Ivan Ivančan nastavlja tim putem, razvija principe scenske primjene folklora i što je još važnije znanstveno ih uobličuje. Dobrim koreografom ne može se postati ako se ne posjeduje prethodno iskustvo o izvornom plesu, muzici i područjima. Koreograf bira teme iz tradicionalnih folklornih izvora time što nazoči seoskim proslavama, te zapisuje dijelove narodnog nasljeđa. Sam ansambl neprekidno u svoj program ugrađuje izbor raznolikih nacionalnih nošnji koje su uvijek autentične, a posebnu pažnju poklanja odgovarajućoj nošnji, ukrasima i oglavljima. Na sličan način se u programu koriste i muzički instrumenti. Pored tambure koriste se i drugi instrumenti : ljerice, gajde, dude, sopile, mišnice, šurle, vidalice, dvojnice, samice, dangubice, diple i bubanj.

 

Izvođenje hrvatskog folklora traži dobru plesačku tehniku i izražajno pjevanje. Kod prijema novih plesača – pjevača u ansambl potrebna se pažnja poklanja pjevačkim sposobnostima svakog člana.

 

Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana najveći je i najuspješniji promicatelj hrvatskog folklora. Kontinuirana visoka kvaliteta ansambla rezultirala je mnogim gostovanjima i nastupima na skoro svim značajnim festivalima i natjecanjima u svijetu. Vrijedno je istaknuti da je ZFA na svim natjecateljskim festivalima na kojima je sudjelovao, osvojio jedno ili više odličja:

 

- Prag (Češka), 1947. – srebrna medalja

- Agrigento (Sicilija), 1957. – 1. mjesto

- Moskva (Rusija), 1957. – brončana medalja

- Helsinki (Finska), 1962. – zlatna medalja

- Sofija (Bugarska), 1968. – dvije srebrne medalje

- Bukurešt (Rumunjska), 1969. – 1. premija, zlatna medalja i titula laureate

- Szeged (Mađarska), 1975. – brončana medalja

- Valjevo (Srbija i Crna Gora), 1986. - zlatna medalja

- Middlesbrough (Engleska), 1990. – tri 1. nagrade, dvije 2.nagrade i jedna 3. nagrada

- Middlesbrough (Engleska), 1992. – jedna 1. nagrada, dvije 2.nagrade i tri 3. nagrade

- Dijon (Burgogne, Francuska), 1992. – brončana medalja

- Llangolen (Wales, Velika Britanija), 1997. – 1. mjesto i nagrada “Gwynn Williams Trophy”

- Dijon (Burgogne, Francuska), 1997. – brončana medalja

- Zakopane (Poljska), 2003. - tri 1. nagrade i jedna druga nagrada

 

Zbir svih ovih odličja čini ZFA najtrofejnijim hrvatskim folklornim ansamblom, uz važnu činjenicu, da su sva odličja osvojena plesovima, pjesmama i glazbom hrvatskog folklora.

 

Brojni su nastupi ZFA i na velikim svjetskim festivalima, koji nisu natjecateljskog karaktera.: LUNEVILLE, MONTEREJEAU, QUIMPER ISOIRE, HAGUENAU, CONCARNEAU, BOURG – MADAME (Francuska), KAIRO, ISMAILIA, LUXOR (Egipat), CARTHAGE (Tunis), ISTANBUL (Turska), LISABON (Portugal), BARCELONA – RUBI, MADRID, VITORIA, PUIGCERDA, DURANGO, CIUDAD REAL, BADAJOS (Španjolska), ENSCHEDE, SOEST, BEVERWIJK, LEIDEN, AMSERDAM (Nizozemska), KIEL, BITTBURG (Njemačka), KOPER, PORTOROŽ (Slovenija), VALJEVO (Srbija i Crna Gora), SARAJEVO (Bosna i Hercegovina), SCHOTEN, ANTWERPEN, LIEGE, MONS (Belgija), DIEKIRICH (Luxemburg), MESSINA, COMO, UDINE, ST. VINCENT, MAROSTICA, VALDAGNO, BOLOGNA, VICENZA, AGRIGENTO (Italija), SIDMOUTH, SCUNTHORPE, BIRMINMGHAM (Engleska), MARTIGNY (Švicarska), DRUMMONDVILLE, OTTAWA, HULL, TORONTO – BRAMPTON, CORNWAL, MONTREAL (Kanada), DETROIT (SAD), TOKYO (Japan), PEČUH (Mađarska), ROSARIO (Argentina), LIMA (Peru)....

 

Programski je najveća snaga ansambla u cjelovečernjim, dvosatnim koncertima kada do punog izražaja dolaze koncepcija, ljepota i vrijednost koreografija, pjesama, lijepo sviranje, tehnički nivo izvedbi, držanje na sceni, mladost ansambla; sve ono što izvedbu čini dojmljivom i umjetnički vrijednom. Mogućnost da takove predstave ponovi u kontinuiranom nizu, odlika je vrhunskog ansambla.

 

ZFA je to potvrdio na brojnim, isključivo koncertnim gostovanjima diljem svijeta predstavljajući hrvatsku tradicijsku kulturu u najpoznatijim dvoranama: “Queen Elizabeth Hall” u Londonu i “Town Hall” u Birminghamu (Engleska), “Sapru House” i “Music Concert Hall” u New Delhiju, te “Homi Babha Auditorium” u Bombaju (Indija), “Liaknuat Memorial Hall” u Lahoreu , Islambadu (Pakistan), “Radio Concert Hall” u Bagdadu (Irak), “Amphiteatre Romain” u Tunisu (Tunis), “Pitman Theater” u u Millwaukeeu (Wisconsin, SAD), “Hart Plaza” u Detroitu (Michigan, SAD), “Duquesne University” u Duquesneu, Pittsburgh (Pennsylvania, SAD), “Hilton” u Pittsburghu (Pennsylvania, SAD), “Georgetown University” u Washingtonu (Washington D. C., SAD), “Kemal Ataturk Concert Hall” u Istanbulu (Turska), “Deutsches Teater” i “Prinzregenten Teater” u Munchenu, “Stadtteater” u Ingolstadtu, “Palmengarten” u Frankfurtu (Njemačka), “Arnele Romane” u Bukureštu (Rumunjska), “Nationaltheatre” u Luxoru (Egipat), “ De Doelen” u Rotterdamu te “Vondel Park” u Amstedamu (Nizozemska), “Expotheater” u Montrealu (Kanada), “Teatro Municipal” u Madridu, Gihonu i Valladolidu (Španjolska), “L odet Palace” u Quimperu i “Lino Ventura” u Nici, "Opera house" u Antibesu (Francuska), "Teatro Peruano Japones" u Limi (Peru), "Auditorio Belgrano", „Teatro El Globo“ i „Colegio Mallinckrodt“ u Buenos Airesu (Argentina), „El Circulo“ u Rosariu (Argentina), Auditorio SODRE „Nelly Goitiňo“ u Montevideu (Urugvaj), „Teatro La Cúpula“ u Santiagu (Čile), „El Teatro Municipal“ u Antofagasti (Čile), "Hemicolo Teatro Municipal de Iquique" u Iquiqueu (Čile), Teatro «Santa Ursula» u San Isidru - Limi (Peru), u Mađarskoj nacionalnoj operi u Budimpešti (Mađarska) te mnogim drugim. Ansambl redovito nastupa u Nacionalnom teatru u Zagrebu.

 

U jesen 2005. godine Ansambl je tijekom jednomjesečne koncertne turneje po Sjedinjenim Američkim Državama održao 17 cjelovečernjih programa te odpjevao 3 koncelebrirane mise u crkvama hrvatskih župa. Između svega izdvojili bismo nastupe u prestižnim dvoranama poput "Warner grand Theatre" (San Pedro, Los Angeles), "Heritage Theatre" (San Francisco), "Minnesota History Center" (St. Paul), "North Shore for the Performing Arts" (Chicago)...

 

Pored toga ZFA je snimao posebne programe za mnoge svjetske kuće poput BBC-a, RAI, ZDF, te u Kanadi, Portugalu, Španjolskoj, Egiptu, Švicarskoj i drugdje.

 

Kontinuitet uspješnost ansambla od osnutka (u svibnju 1945.) do danas nisu slučajni, već su rezultat pravilnog pristupa u stvaranju umjetničkog profila ansambla, najvećeg hrvatskog folklornog stručnjaka, istraživača i etnokoreologa dr.sc. Ivana Ivančana i njegovih sljedbenika u ZFA. Za vrijeme njegovog umjetničkog vođenja prvo mu je asistirao Hanibal Dundović kasniji umjetnički voditelj Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado", potom dr. sc. Stjepan Sremac (kasniji voditelj ZFA i generalni direktor Ansambla "Lado"). Dr. sc. Stjepana Sremca nasljeđuje Josip Živković koji Ansambl vodi deset godina, a njega, 1989. godine, sadašnji umjetnički voditelj i koreograf Andrija Ivančan.

dr. sc. IVAN IVANČAN

 

dr. sc. Ivan Ivančan

Jedan od osnivača Zagrebačkog folklornog ansambla (ex. FA "Joža Vlahović"), rođen je u Molvama (Podravina), 15. lipnja 1927. godine, u obitelji prosvjetnih djelatnika. Osnovnu školu pohađa u Krapini, a gimnaziju i glazbenu školu u Varaždinu i Zagrebu, gdje 1945. maturira na Prvoj muškoj realnoj gimnaziji. Na tehničkom fakultetu u Zagrebu stječe zvanje dipl. ing. kemijske tehnologije. Nakon studija kemijske tehnologije, završava i studij etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1965. godine. Doktorirao je na temu "Podrijetlo i veze Korčulanskih kumpanija".

 

Radio je u Etnografskom muzeju, Institutu za etnologiju i folkloristiku, Republičkom komitetu za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado", kao generalni i umjetnički direktor, te u RO "Arto" kao generalni direktor.

 

Etnokoreologija je u Hrvatskoj postala samostalnim područjem istraživanja tek Ivančanovim dolaskom u Institut za etnologiju i folkloristiku (1954.). Naime, do pedesetih godina ovoga stoljeća istraživanjem plesa su se bavili isključivo etnomuzikolozi. Usporedno sa sličnim studijama u Europi, Ivančan je prema stilu i strukturi plesova odredio plesne zone. Aktivno sudjeluje u raspravi svjetski priznatih etnokoreologa koji su nastojali stvoriti univerzalnu terminologiju i kreirati analitičke metode istraživanja plesa. Predlaže pojam "taktmotiv" za najmanju jedinicu strukture plesa, odnosno za faktore koji se neće moći višeznačno tumačiti.

 

Tijekom cijelog dosadašnjeg rada poduzima opsežna terenska istraživanja na području cijele Hrvatske pa se može slobodno reći da gotovo nema sela u kojem nije bio. Rezultate istraživanja pretače u fascinantnu zbirku objavljenih dijela:

 

Izdane knjige:

1.   Narodni plesovi Hrvatske 1 - (1956.)

2.   Istarski narodni plesovi - (1963.)

3.   Narodni plesovi Hrvatske 2 - (1963.)

4.   Narodni običaji korčulanskih kumpanija - (1967.)

5.   Narodni plesovi Hrvatske 3 - (1969.)

6.   Folklor i scena - (1971.)

7.   Narodni plesovi Dalmacije 1 - (1973.)

8.   Narodni plesovi Dalmacije 2 - (1981.)

9.   Narodni plesovi i igre u Lici - (1981.)

10. Narodni plesovi Dalmacije 3 - (1982.)

11. Narodni plesni običaji Južne Dalmacije - (1985.)

12. Narodni plesni običaji Banije i Pounja - (1986.)

13. Narodni plesni običaji Međimurja - (1987.)

14. Narodni plesovi i plesni običaji Požeške kotline - (1988.)

15. Narodni plesni običaji Podravine 1 - (1989.)

16. Narodni plesni običaji Podravine 2 - (1991.)

17. Narodni plesni običaji u Hrvata - (1996.)

18. Narodni plesni običaji Podravine 3 - (1998.)

19. Molve - Narodni život i običaji - (1999.)

20. Sjećanja i snatrenja - (2004.)

 

Osim impozantnog broja objavljenih knjiga, dr.sc. Ivan Ivančan objavljuje i 31 originalan znanstveni rad, 27 stručnih radova te 38 prikaza objavljenih knjiga drugih autora.

 

Neobično je dragocjen njegov pregled izvora za istraživanje povijesti i podrijetla plesa u Hrvatskoj od XIII. stoljeća nadalje. U toj studiji Ivančan daje uvid u hrvatsku plesnu kulturu kroz stoljeća, a govori i o dometima i interesima hrvatske etnokoreologije do sredine osamdesetih godina ovog stoljeća. Komparativno raspravlja o plesovima, njihovoj povijesti i razvitku, ovisno o političkim vezama i odnosima u Europi.

 

Prema velikoj količini sabranih plesnih običaja i plesova, impozantnom broju izdanih knjiga, znanstvenih i stručnih radova, snimljenih filmova, TV emisija (20), magnetofonskih vrpci i fotografija, izdanih CD-a, Ivan Ivančan je bez sumnje daleko najplodniji hrvatski etnokoreolog. Stoga je svako daljnje istraživanje nemoguće i zamisliti bez konzultiranja njegovih radova.

 

Sukladno mišljenju mnogih europskih etnokoreologa i koreografa koji u scenskoj prezentaciji vide spas od propasti i zaborava folklornih plesova, Ivančan piše i o problemima njihove scenske primjene. Jedan je od utemeljitelja "Zagrebačke škole folklora". Razvija principe njene scenske primjene te ih znanstveno uobličuje u dvije knjige ("Scenska primjena folklora", "Narodni plesni običaji u Hrvata").

 

Ivančanovo je ime postalo sinonim za šestdesetogodišnji vrhunski rad najtrofejnijeg hrvatskog folklornog ansambla "Joža Vlahović", čiji su ga članovi i vodstvo ugradili u novi naziv - "Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana". Ivančan je zaslužan i za velike umjetničke uspjehe hrvatskog profesionalnog ansambla "Lado", čiji je bio dugogodišnji umjetnički direktor. Njegove koreografije postaju temeljem programa najkvalitetnijih hrvatskih folklornih ansambala, kao i mnogih europskih i svjetskih, koji svoju programsku koncepciju baziraju jednim dijelom na hrvatskim narodnim plesovima. Ansambli koji se natječu s Ivančanovim koreografijama redovito osvajaju nagrade, a najčešće prva mjesta.

 

S namjerom da osposobi folklorne koreografe i voditelje osniva i već 40 godina uspješno vodi "Hrvatsku školu folklora", čime svoju pasioniranu ljubav prema folklornoj umjetnosti prenosi na mlade. Pod Ivančanovim vodstvom "Zagrebačka škola scenske primjene folklora" doživljava svjetsku afirmaciju te postaje jednom od najcjenjenijih. Kao takva inicira slične stavove o scenskoj primjeni folklora u mnogim zemljama te im služi kao uzor.

 

Kod autorske agencije zaštićeno je 117 Ivančanovih koreografija, dok je ostale radio specijalno za kazalište, film i televiziju. Kao neprikosnovenom autoritetu povjereno mu je da umjetnički oblikuje dva stadionska spektakla, otvaranje mediteranskih igara u Splitu te Univerzijade u Zagrebu. Poznavanje autentičnog materijala, terenski doživljaj, prenošenje vlastitog doživljaja na scenu te besprijekorno poznavanje scenskih zakona su temelj Zagrebačke, odnosno Ivančanove škole scenske primjene folklora.

 

Bio je tajnik i predsjednik Društva folklorista Hrvatske i Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, predsjednik odbora za plesnu kulturu Prosvjetnog sabora hrvatske. Jedan je od utemeljitelja Međunarodne smotre folklora u Zagrebu, Balkanskog festivala folklora u Ohridu, Festivala jugoslavenskog folklora u Kopru, Festivala Međimurskog folklora u Donjoj Dubravi i dr. Također biva članom mnogih međunarodnih žirija i komisija za folklor, predstavnik Jugoslavije u Centru za mediteransku glazbu i ples sa sjedištem u Tunisu, te plesnoj sekciji International Folk Music Council. Priloge o njegovom radu objavljuju sve relevantne stručne publikacije u svijetu. Član je Hrvatskog društva skladatelja, Društva baletnih umjetnika Hrvatske, te Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. U svom radu dobiva mnoga priznanja i nagrade od kojih su svakako najinteresantnije:

 

1985. - Nagrada Saveza kulturno umjetničkih društava Beograda za zasluge u kulturno umjetničkom amaterizmu (jedina ikad dodijeljena nekome izvan Beograda)

1991. - Kulturna nagrada Gradišćanskih hrvata (prva ikad dodijeljena nagrada)

Unatoč tome što nikada nije bio partijska ili stranačka osoba biva odlikovan.

1975. - Orden rada sa crvenom zastavom
1984. - Orden Republike sa srebrnim vijencem
1996. - Red danice Hrvatske sa likom Marka Marulića
1998. - Red hrvatskog pletera

 

Cijeli radni vijek provodi u Zagrebu. Dr. Ivančan preminuo je 03. kolovoza 2006. u Molvama, gdje je živio i radio od umirovljenja.

Voditelji

 

Umjetnički voditelj i koreograf

 

Stjepan Perko, rođen u Zagrebu, 1981. gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. 1999.upisuje studij etnologije i hrvatskog jezika i književnosti.

Folklorm se počinje baviti 1996. kao plesač u KUD-u „Preporod“. Zagrebačkom folklornom ansamblu dr.Ivana Ivančana pristupa 1998. u kojem aktivno djeluje kao plesač-pjevač do 2010. a od 2005. kao i asistent  umjetničkog voditelja.

Završio Hrvatsku školu folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, na kojoj je  od 2004.- 2008..asistent i demonstrator. Pohađao  seminare o dječjem folklornom stvaralaštvu Gorana Kneževića i scenskoj primjeni narodnih nošnji Posudionice i radionice narodnih nošnji.

U razdoblju od 2000. do 2010.radi kao voditelj u KUD-u „Preslica“ iz Zagreba i KUD-u „August Cesarec“ iz Brckovljana.

Član Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog društva folklornih voditelja i koreografa.

2007.prvi put sudjeluje na Festivalu folklorne koreografije s koreografijom “Gde se ljube dva goluba mlada”, pjesmama i plesovima iz Podravine.

2008.osvaja drugo mjesto na Festivalu folklorne koreografije s koreografijom “Pri mladenkine hiže”, isječkom svadbenog običaja iz Zagrebačkog polja.

2009.osvaja treće mjesto na Festivalu folklorne koreografije s koreografijom “Biokovo za oblak se veže, mene srce u Bekiju steže”, folklornim motivima Gornje Bekije,zapadna Hercegovina.

2010. osvaja prvo mjesto na Festivalu folklorne koreografije s koreografijom „Za gorami, dolinami, tam vojaci logruju“, pjesmama i plesovima moravskih Hrvata.


 

Glazbeni voditelj

 

Marko First je rođen 15. 6. 1984. u Zagrebu. Glazbeno obrazovanje stječe u Glazbenoj školi Blagoja Berse, smjer violina, u razdoblju od 1990. do 1999. godine. Nakon toga postaje članom orkestra Zagrebačkog folklornog ansambla dr. Ivana Ivančana. Dugi niz godina pohađa Hrvatsku školu folklora gdje uči sviranje u odjelima tambure i hrvatskih tradicijskih glazbala. Godine 2010. diplomirao je filozofiju i sociologiju na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu obranivši diplomski rad na temu "Filozofija glazbe: smisao, ekspresivnost i razumijevanje". Tijekom svog glazbenog obrazovanja pohađa jazz radionicu u Grožnjanu (2011.), te brojna predavanja u sklopu Jazz Lab-a u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži i Muzičke akademije u Zagrebu.

 

 

 

2006. godine postaje voditelj orkestra Zagrebačkog folklornog ansambla. Kao gost svirao je s FA "Zagreb-Markovac", Fa Ententin, KUD "Prigorec" i mnogim drugima. Od 2009. surađuje s Glazbenom družinom "Cinkuši", te kao gost sudjeluje na dva albuma, "Uživancija" i "Špiritus Sanctus" koji 2010. godine osvaja Porin u kategoriji  najboljeg etno albuma. Također surađuje s izvođačima poput Valungara, Massima Savića, Adastre, Hrvatskog gajdaškog orkestra, itd. Tijekom 2010. i 2011. godine nastupa kao solist na koncertima "100 tamburaša" u Budimpešti i Zagrebu, te od 2009. do 2011. također kao solist s Ruskim nacionalnim orkestrom tradicijskih instrumenata "Ossipov", na koncertima u Strassbourgu, Parizu, Moskvi i u Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku. Povremeno nastupa i s Tamburaškim orkestrom HRT-a. U 2011. godini kao član Simfonijskog orkestra mladih "Leibnitz" (dirigent Sigi Feigl) sudjeluje na koncertu u Leibnitzu sa solistom jazz trubačem Randy Breckerom.

 

 

 

2010. kao aranžer zajedno s koreografom Stjepanom Perkom osvaja prvo mjesto na natjecanju folklorne koreografije s točkom "Za gorami, dolinami, tam vojaci logruju". Tijekom 2010. i 2011. godine zajedno s Glazbenom družinom "Cinkuši" sudjeluje u predstavi Renea Medvešeka "Čovjek koji je spasio Europu" u izvedbi Zagrebačkog kazališta mladih.

 

 

Organizator

http://www.zfa.hr/images/duskojanjatovic.jpg

 


 


 


 


 


 


Duško Janjatović, postao je "Vlahovičanac" 09.09.1955. godine. U startu je prošao folklornu plesnu školu dr.sc. Ivana Ivančana i postao član koncertnog Ansambla. Nakon afirmacije kao plesač, vrlo rano se bavi organizacijskim poslovima. Od 1960. godine organizira sve koncertne aktivnosti ansambla u zemlji i inozemstvu. Više od trideset godina selektira  mlade plesače i priprema ih za koncertni Ansambl. Među mnogobrojnim generacijama koje su radile pod njegovim vodstvom bila su i posljednja dva umjetnička voditelja  Josip Živković i Andrija Ivančan.

Kao asistent pomaže svim umjetničkim voditeljima, a u njihovom odsustvu ili spriječenosti, samostalno vodi Ansambl. Vrijeme aktivnog plesnog djelovanja od trideset i tri godine je apsolutni rekord u povijesti Ansambla.

Posljednji je predsjednik cjeloukupnog društva "Joža Vlahović", prije razdvajanja na samostalne ansamble Mješoviti pjevački zbor "Emil Cossetto", Plesnu grupu "Liberdance" i Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana

 

Mentor

 

http://www.zfa.hr/images/andrijaivancan.jpg

 


 

 

 


 


 


 


ANDRIJA IVANČAN (Zagreb, 1966.), diplomirani etnolog i polonist

 

 

 

Andrija Ivančan rođen je 30. prosinca 1966. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnoškolsko obrazovanje. Završenim srednjoškolskim obrazovanjem 1985. g. na Odjelu umjetničkih fotografskih tehnika Škole primijenjene umjetnosti u Zagrebu stekao je zvanje umjetničkog fotografa. Godine 1985. upisuje dodiplomski dvopredmetni studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je godine 1992.g. obranom diplomskog rada pod nazivom „Analiza glavnih karakteristika plesova općine Đurđevac“ stekao zvanje diplomiranog etnologa, a godine 1995. zvanje diplomiranog poloniste. Upisao je poslijediplomski studij iz područja etnologije i kulturne antropologije, te mu je odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu prihvaćena tema magistarskog rada pod naslovom «Narodni plesni običaji Turopolja» pod mentorstvom prof. dr. sc. Vitomira Belaja.

 

 

 

Folklorom se počinje baviti 1983. g. kada postaje članom Zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivana Ivančana (prije FA Joža Vlahović), čiji je umjetnički voditelj od 1989.g. do danas.

 

 

 

U razdoblju od 1990. do 1994. godine zaposlen je u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado.

 

 

 

Godine 1994. A. Ivančan je postao prvi umjetnik s područja folklorne koreografije kojemu je Država Hrvatska odobrila status slobodnog umjetnika, učitelja folklornog plesa te je jedinim nositeljem takvoga statusa unutar folklorne struke u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Voditelj je Hrvatske škole folklora, pri Hrvatskoj matici iseljenika. Jedan je od osnivača i stratega djelovanja Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, jedine strukovne udruge u Hrvatskoj s više od 250 članova među kojima su bili ili jesu i doajeni hrvatske etnokoreologije (pok. dr. sc. Ivan Ivančan, Vido Bagur, Branko Šegović). Član je Upravnog odbora spomenutog Društva od njegova osnutka do danas, te njegov predsjednik od 2009. godine. Prema kriterijima Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja, A. Ivančanu dodijeljen je najviši, trostruki status i to: status umjetničkog voditelja, status koreografa i status folklornog promotora.

 

 

 

Jedini je iz Hrvatske službeni instruktor za hrvatske narodne plesove pri Council International of Folklore Festivals (CIOFF). Službeni je selektor za domaće i inozemne festivale Hrvatskog društva folklornih voditelja i koreografa, zatim selektor za odabir dječjih i odraslih grupa za državnu smotru Hrvatskog sabora kulture te voditelj Županijskih vikend seminara folklora u organizaciji istog.

 

 

 

Od kraja 2005. g. član je Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Član je i Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatskog pedagoško-književnog zbora te Društva baletnih umjetnika Hrvatske. Predaje teme iz područja tradicijske kulture na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog pedagoško-književnog zbora (2008.-2009. g.) i Agencije za odgoj i obrazovanje (2007. do danas). Od početka 2009. godine stručni je predstavnik Odjela za edukaciju također za teme vezane uz tradicijsku baštinu u izdavačkoj kući Profil International d.o.o.

 

 

 

 Pod vodstvom A. Ivančana zapažena su i umjetnička postignuća Zagrebačkog folklornog ansambla na najvećim svjetskim natjecateljskim folklornim festivalima pa tako Ansambl osvaja u Middlesbroughu (Velika Britanija) četiri prve, četiri druge i četiri treće nagrade, u Dijonu (Francuska) dvije brončane medalje, u Llangollenu (Velika Britanija) jednu zlatnu medalju i nagradu Gwynn Williams Trophy za najbolju izvedbu čitavoga natjecanja te u Zakopanama (Poljska) jednu zlatnu, jednu srebrnu medalju, kup publike i kup novinara za najbolji ansambl čitavog natjecanja.

 

 

 

Na pet natjecanja iz područja folklorne koreografije koja su do sada održana u Republici Hrvatskoj, osvaja:

 

 

 

-          1990. godine - 1. mjesto za koreografiju «Na veliko prelo», plesovi Hrvata Bunjevaca (FA Joža Vlahović) i 3. mjesto za koreografiju «Rendajte se milo lane», plesovi sela Kalinovec (KUD «Pušća»), u organizaciji Zagrebačke smotre amaterskih folklornih ansambala grada Zagreba,

 

 

 

-          2003. godine – srebrnu medalju za koreografiju «Lipa moja ledino zelena», pjesme i plesovi Donjeg Jelenja (FA «Zagreb – Markovac»), na 1. Festivalu folklorne koreografije u organizaciji Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja održanom u Zagrebu,

 

 

 

-          2004. godine – zlatnu medalju za koreografiju «Simo hote mladenci», fragmenti turopoljskih svadbenih običaja (Zagrebački folklorni ansambl) i nagradu publike, na 2. Festivalu folklorne koreografije u organizaciji Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja održanom u Karlovcu,

 

 

 

-          2005. godine – zlatnu medalju za koreografiju «Subotičke razglednice», plesovi Hrvata Bunjevaca (FA «Zagreb – Markovac») i nagrada za kostimografiju, na 3. Festivalu folklorne koreografije u organizaciji Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja održanom u Varaždinu,

 

 

 

-          2006. godine – zlatnu medalju za koreografiju «Mikor konje po polju zjahava», pjesme i plesovi Međimurja (Zagrebački folklorni ansambl), na 4. Festivalu folklorne koreografije u organizaciji Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja održanom u Slavonskom Brodu.

 

 

 

 

 

 

 

Autor je većeg broja glazbeno-scenskih djela koja izvode profesionalni i amaterski ansambli u Hrvatskoj, Europi, Australiji, Južnoj i Sjevernoj Americi. Posljednje četiri sezone, uz najpoznatije svjetske koreografe, kreira i na scenu postavlja hrvatske pjesme i plesove za američki  folklorni ansambl Duquesne University Tamburitzans iz Pittsburgha.

 

 

 

Autor je nekoliko stručnih članaka iz područja etnokoreologije, folkloristike i tradicijske kulture.

 

Aktivno se služi engleskim i poljskim jezikom, a pasivno znanjem njemačkog jezika.