Repertoar

Repertoar

REPERTOAR

Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana

popis koreografija koje su na programu

 

1. MIKOR KONJE PO POLJU ZJAHAVA

(pjesme i plesovi Međimurja)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

2. NEMA LIPŠIH U GODINI DANA OD BOŽIĆA I SVETOG STIPANA

(pjesme i plesovi iz Rame)

koreografija: Vladimir Kuraja

glazbena obrada: Marijan Makar

 

3. PRIGORSKI PLESOVI

(plesovi iz okolice Zagreba)

koreografija: Zvonimir Ljevaković

glazbena obrada: Zvonimir Ljevaković

 

4. VRLIČKO KOLO

koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

5. ŠIPAK, ŠIPAK MA ROŽICA

(plesovi i pjesme Zaprešičkog prigorja)

koreografija: Vladimir Kuraja

glazbena obrada: Dražen Šoić

 

6. ZAGREBAČKI SALONSKI PLESOVI

(Hrvatsko salonsko kolo)

koreografija: Goran Knežević

glazba: Franjo Ks. Kuhač

glazbena obrada: Dražen Varga

 

7. TRI LJUBAVNE I PLESOVI IZ BILOGORE

koreografija: Goran Knežević

glazbena obrada: Dražen Varga

 

8. VOLIM GAJDE, NEK TAMBURE TROJE

(plesovi i pjesme iz Baranje)

koreografija: Goran Knežević

glazbena obrada: Julije Njikoš, Zoran Jakunić, Goran Knežević

 

9. BAŠKA J MALO SELO

(kanti i tanci sela Baške na otoku Krku)

koreografija i glazba: Goran Knežević

 

10. MI JIM NE BOMO SVEČU DRŽALI 

(motivi međimurske svadbe)

koreografija: Goran Knežević

glazbena obrada: Dražen Varga

 

11. KRALJICE

(fragment duhovskog običaja iz Bačkog Monoštora)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

12. KRČKI TANAC

koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

 

13. NA VELIKO PRELO

(običaj Hrvata Bunjevaca)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Siniša Leopold

 

14. PODVELEBITSKIM KANALOM

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Branko Ivanković

 

15. SIMO HOTE MLADENCI

(fragment turopoljskog svadbenog običaja)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Zoran Jakunić

 

16. LIPA LI JE RUMEN ROŽICA

(pjesme i plesovi Jezera na otoku Murteru)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Siniša Leopold

 

17. BUNJEVAČKO MOMAČKO KOLO

koreografija: Zvonimir Ljevaković

glazbena obrada: Božidar Potočnik

 

18. DOBAR VEČER DOBRI LJUDI

(pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

19. KLINČEK STOJI POD OBLOKOM

(pjesme i plesovi Međimurja)

koreografija. Andrija Ivančan

glazbena obrada: Dražen Šoić

 

20. KOLOVOĐO DE KOLO POVEDI

(pjesme i plesovi sjeverne Moslavine)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

21. POD POŽEGOM ZELENA LIVADA

(pjesme i plesovi Požeške kotline)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Zoran Jakunić

 

22. STAŽNJEVEČKI GOSTI

(fragment svadbenog običaja sela Stažnjevec u dolini Bednje)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Siniša Leopold

 

23. BOŽIĆNO KOLO

koreografija: Andrija Ivančan i dr.sc. Ivan Ivančan

 

24. FAŠENSKI SVATI U HRVATSKOM ZAGORJU

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Siniša Leopold

 

25. KRČKI TANCADUR

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

26. KOLO IZ RAŽANCA

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

27. ZASPAL PAVE

(Istarski balun)

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

28. SMOTRA U ŠIROKAMA

(pjesme i plesovi Primoštena i okolice)

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

29. OP ĐIKAC, NAŠ JE LAPAC

(pjesme i plesovi Like)

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

30. DALMATINSKO KOLO - POSKOČICA

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

31. NA HATI

(pjesme i plesovi Gradišćanskih Hrvata)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Siniša Leopold

 

32. ŽITO ŽELA

(pjesme i plesovi Karlovačkog pokuplja)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

33. KAD TE MOJI SVATOVI PROBUDE

(fragment Baranjskog svadbenog običaja)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

34. EJ, GRIŠĆE PLANDOVIŠĆE

(pjesme i plesovi Slavonije)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

35. POSAVSKI PLESOVI

koreografija i glazba: Zvonimir Ljevaković

 

36. MOLVARSKI SVATI

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Željko Bradić

 

37. ŽENINA VOLJA

(pjesme i plesovi Posavine)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

38. U BUNJEVCA SALAŠ BILI

(fragment svadbenog običaja Hrvata Bunjevaca)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

39. IDEJU REGRUTI

(pjesme i plesovi Međimurja)

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Siniša Leopold

 

40. MEĐIMURSKA PISANA NEDELJA

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

41. ZAIGRALI JEDNO KOLO, JEDNO KOLO NAOKOLO

(plesovi i pjesme Zagrebačkog polja)

koreografija: Vladimir Kuraja

glazbena obrada: Marijan Makar

 

42. SMOTRA U ŠIBENIKU

(pjesme i plesovi Šibenika i okolice)

koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

 

43. PODRAVSKI SVATI

koreografija: dr. sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

44. NA BANIJI BUBANJ BIJE

(pjesme i plesovi Banije)

koreografija: dr. sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

45. ZAGORSKI DRMEŠARI

(pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja)

koreografija: dr. sc. Ivan Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

46. GDE SE LJUBE DVA GOLUBA MLADA

(pjesme i plesovi Podravine)

koreografija: Stjepan Perko

glazbena obrada: Marijan Makar

 

47. SVI SVATOVI BILI GOLUBOVI

(fragment baranjske svadbe)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

48. LINĐO - HERCEGOVAČKA POSKOČICA

koreografija: Vladimir Kuraja

glazbena obrada: Marijan Makar

 

49. IZNIKNULO DREVČECE

(pjesme i plesovi Bratine)

- fragment iz showa "Croatian Mistery"

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

50. KOLO IGRA, TAMBURICA SVIRA

(pjesme i plesovi Hrvata Bunjevaca)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

51. ZA GORAMI, DOLINAMI, TAM VOJACI LOGRUJU

(folklorni motivi moravskih Hrvata)

koreografija: Stjepan Perko

glazbena obrada: Marko First

 

52. VIJALO SE ŠIBJE, VIBJE

(molvarske pjesme i plesovi)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

53. BIOKOVO ZA OBLAK SE VEŽE, MENE SRCE U BEKIJU STEŽE

(folklorni motivi Posušja i okolice, zapadna Hercegovina)

      koreografija: Stjepan Perko

      glazbena obrada: Marijan Makar

 

54KAŽI MI, KAŽI, OD ČEGA SU GAJDE

(pjesme i plesovi bošnjačkih Hrvata iz okolice Pečuha)

      koreografija: Andrija Ivančan

      glazbena obrada: Marijan Makar

 

55.  SUBOTIČKE RAZGLEDNICE

(pjesme i plesovi bunjevačkih Hrvata iz Vojvodine)

      koreografija: Andrija Ivančan

      glazbena obrada: Marijan Makar

 

56.  EVO KUĆE, EVO I AVLIJE 

 (pjesme i plesovi Hrvata iz Bosanske Posavine)

koreografija: Miroslav Šilić

glazbena obrada: Marijan Makar 

 

57. KOLOVOĐO, DIKO NAŠA

(pjesme i plesovi Hrvata iz Boke Kotorske)

koreografija: Andrija Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

58. PREKO DRAVE

(pjesme i plesovi podravskih Hrvata iz Mađarske)

koreografija: Ivan A.Ivančan

glazbena obrada: Marijan Makar

 

59. PIVAJ SINE DA HRVATI ŽIVE

(splet pjesama i plesova Hrvata iz "stare" dijaspore)

koreografija: Stjepan Perko

glazbena obrada: Marko First

 

60.KIRITOF

(Pjesme i plesovi iz srednjeg Gradišća)

koreografija: Ivan A.Ivančan

glazbena obrada: Marko First

 

61. VESELI SE KUĆNI DOMAĆINE

(folklorni motivi iz Letnice, Kosovo)

koreografija: Stjepan Perko

glazbena obrada: Marko First

 

62. DA MI JE ZNATI 

(pjesme i plesovi otoka Korčule)

koreografija: Ivan A. Ivančan

glazbena obrada: Marko First

 

63. KOLO IGRA I KOLO SE NJIŠE

(pjesme i plesovi Hrvata iz mađarskog dijela Baranje)

koreografija: Ivan A. Ivančan

glazbena obrada: Marko First 

 

 

Zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana osim šest potpuno različitih dvosatnih plesnih koncertnih programa, u svakom trenutku može izvesti i trosatni vokalno instrumentalni program sastavljen od djela najeminentnijih hrvatskih folklornih aranžera poput Emila Cossetta, Marijana Makara, Siniše Leopolda, Željka Bradića, Dinka Fia, Bože Potočnika, Zlatka Potočnika, Dražena Kurilovčana i Dražena Šoića, redom glazbenih voditelja ansambla od njegovog osnutka do danas. Hrvatske narodne božićne pjesme u obradama Zorana Jakunića i Dražena Kurilovčana čine poseban devedesetminutni cjelovečernji program, a Hrvatska misa, koju je za ansambl priredio glazbeni voditelj Marijan Makar, kruna je vokalno instrumentalnog izričaja te u potpunost slijedi liturgijsku odrednicu.